תלפיות מוסך

שביל אריה 7, ירושלים
, 9901312 בית שמש