יונדאי גולדמוביל ירושלים

בית הדפוס 22, ירושלים
, 9546105 ירושלים