יורו 2016 כרמיאל בע"מ

האופן 21, כרמיאל
, 2195106 כרמיאל