י.א. לביא בע"מ

המסגר 11, בית שמש
, 9901312 בית שמש