י.ל. מנועים בע"מ

האומן 10, בית שמש
, 9901312 בית שמש