יהודה מוסך מרכזי לצפון בע"מ-מוסך

יהודה הלוי 3, טבריה
, 1424224 טבריה