השכרת דלל ברקא

בית חנינה, ירושלים
, 95105 ירושלים